top of page

Przepisy dronowe 2024 - informacje w pigułce

Przedstawiamy przepisy obowiązujące dla operatorów dronów w Polsce i Europie. Poznaj nowe przepisy, aby zabezpieczyć interesy publiczne i prywatne, a jednocześnie umożliwić rozwój dronów w różnych dziedzinach. 


Filmowanie dronem - to co musisz wiedzieć zanim zaczniesz nagrywać

Teraz gdy przedstawiliśmy temat posta krótkim i chwytliwym tytułem, czas na napisanie akapitu wprowadzającego. To Twoja szansa na przyciągnięcie uwagi czytelnika. Możesz wyjaśnić, dlaczego właśnie Twoich porad na ten temat warto słuchać: podziel się osobistą historią, która pokazuje Twoje własne doświadczenia w tym zakresie, lub podkreśl typowe błędy, jakich można uniknąć dzięki Twoim przydatnych wskazówkom.


Zanim wymienisz poniżej swoje porady, dodaj ostatnie zdanie podsumowujące akapit i stanowiące płynne przejście do listy porad.


Kim jest operator drona?


Operator drona to dowolna osoba fizyczna lub prawna organizacja, która jest właścicielem drona (dronów) lub go wynajmuje. Możesz być zarówno operatorem drona, jak i pilotem, jeśli jesteś również osobą, która faktycznie lata dronem. Możesz natomiast być pilotem, nie będąc operatorem drona, jeśli dla przykładu jesteś pilotem pracującym dla firmy świadczącej usługi z wykorzystaniem dronów. W takim przypadku firma jest operatorem drona, a Ty jesteś pilotem. Jeśli kupiłeś drona, aby latać nim w wolnym czasie, jesteś zarówno operatorem drona, jak i pilotem. Jeśli kupiłeś drona, aby podarować go w prezencie, osoba, która otrzyma prezent, a następnie będzie latać dronem, będzie operatorem drona i pilotem.


Czy muszę zarejestrować swojego drona?


Drony, o ile nie są certyfikowane, nie muszą być rejestrowane. Natomiast Ty, jako operator drona, musisz się zarejestrować. Możesz to zrobić w krajowym urzędzie lotnictwa UE, w którym mieszkasz. W Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego. Rejestracji dokonujesz raz, niezależnie od liczby dronów działających w kategorii "otwartej" lub "szczególnej". Rejestracja będzie ważna przez okres określony przez krajowy urząd lotnictwa, po którym należy ją odnowić. Nie musisz jednak rejestrować się, jeśli posiadasz drona, który:

waży mniej niż 250 g i nie posiada kamery ani innego czujnika zdolnego do wykrywania danych osobowych

z kamerą albo innym czujnikiem, waży mniej niż 250 g, ale jest zabawką (oznacza to, że jego dokumentacja wskazuje, że jest zgodny z dyrektywą 2009/48/WE dotyczącą zabawek)

Dron jest certyfikowany, gdy posiada certyfikat zdatności do lotu (lub ograniczony certyfikat zdatności do lotu) wydany przez Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego. W takim przypadku wymagana jest rejestracja. Certyfikowany dron jest potrzebny tylko wtedy, gdy wymaga tego ryzyko operacji.


rozporządzenie: art. 21 rozporządzenia UE 2019/947.

Czy moja rejestracja jako operatora drona będzie uznawana w całej Europie?


Tak, jako operator drona otrzymasz unikalny numer rejestracyjny, który będzie ważny we wszystkich innych państwach członkowskich EASA. Nie można zarejestrować się dwukrotnie.


Czy istnieje minimalny wiek uprawniający do latania dronem?


Minimalny wiek dla zdalnych pilotów dronów w kategoriach "otwartych" i "specjalnych" wynosi 16 lat. Można skontaktować się z ULC, ponieważ można obniżyć minimalny wymagany wiek. Nie ma jednak minimalnego wieku do latania dronem ze znakiem CE klasy 0 w podkategorii A1.


Rozporządzenie UE 2019/947 z 31 grudnia 2020 r.


od 31 grudnia 2020 r. rejestracja operatorów dronów i certyfikowanych dronów jest obowiązkowa

od 31 grudnia 2020 r. operacje w kategorii "szczególnej" możesz wykonać po uzyskaniu zezwolenia od krajowych władz lotniczych

od 1 stycznia 2023 r. jako użytkownik drona obsługujący drony bez etykiety identyfikacyjnej klasy możesz nadal działać z pewnymi ograniczeniami zgodnie z art. 22 rozporządzenia UE 2019/947

od stycznia 2022 r. krajowe zezwolenia, certyfikaty i deklaracje muszą zostać w pełni przekształcone w nowy system UE

od 1 stycznia 2022 r. państwa członkowskie EASA muszą udostępniać informacje o strefach geograficznych na potrzeby systemu GEO w formacie cyfrowym dostosowanym między krajami UE

od stycznia 2023 r. wszystkie operacje w kategorii "otwartej" i wszyscy operatorzy dronów muszą w pełni przestrzegać przepisów rozporządzenia UE 2019/947 i rozporządzenia UE 2019/945


Podsumowanie

Przekazujemy w twoje ręce tę dawkę wiedzy, abyś mógł zrozumieć i przestrzegać przepisów prawnych dotyczących lotu, prywatności i innych czynności dotyczących BSP w 2024 roku. Regulacje te mają na celu utrzymanie bezpieczeństwa, prywatności czy ochrony interesów publicznych.

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page